Na Květnou neděli 24. 3. do kostela Krista Spasitele zavítá vokálně-instrumentální soubor Ludus Musicus z Dobřichovic. Při mši svaté v 10.30 hod. zazní ordinárium barokního skladatele Alberika Mazáka a další skladby od Adama Václava Michny, Jana Dismase Zelenky. Bude se zpívat v latině i češtině a připomeneme si tak starobylou křesťanskou tradici spojenou s památkou slavného Kristova příchodu do Jeruzaléma.