historie kněží

historie kněží

Chronologický přehled ustanovených kněží od roku 1930 v naší farnosti.

Rudolf Wagenknecht: od roku 1930 (farář)

Jan Merell: od roku 1935 (administrátor)

Josef Hájek: od roku 1936 (farář)

Tomáš Harant: od roku 1938 (farář)

Josef Nešvara: 01. 01. 1946 - 31. 07. 1947 (farář)

Antonín Kartšovský: 01. 08. 1947 - 14. 05. 1951 (farář)

Václav Kořínek: 15. 5. 1951 - 31. 10. 1951  (administrátor exc.)

Jiří Dvořáček: 01. 11. 1952 - 31. 03. 1960 (administrátor)

Bedřich Metyš: 01. 04. 1960 - 14. 07. 1964 (administrátor)

Lubomír Blecha: od 15. 07. 1964 (administrátor, farář)

Vojtěch Ondřej Soudský OP: 15. 02. 1991 - 14. 03. 1997 (administrátor)

Vojtěch Ondřej Soudský OP: 15. 03. 1997 - 30. 09. 2000 (farář)

Mannes František Šimák OP: 01. 10. 2000 - 30. 06. 2002 (administrátor)

Damián Němec OP: 01. 07. 2002 - 31. 08. 2004 (farář)

Česlav Jaromír Plachý OP: 01. 09. 2004 - 30. 04. 2006 (farář)

Irenej Robert Šiklar OP: 01. 05. 2006 - 30. 06. 2009 (administrátor) - sloučení s farností Jinonice (u kostela sv. Vavřince)

Petr Bouška: 01. 07. 2009 - 30. 06. 2011 (administrátor exc. in materialibus)

Mariusz Andrzej Przygoda: 01. 07. 2009 - 30. 06. 2011 (administrátor exc. in spiritualibus)

Mariusz Andrzej Przygoda: 01. 07. 2011 - 30. 06. 2014 (rektor chuchelských kostelů)

Bonaventura Josef Rosa OFMConv.: 01. 03. 2010 - 30. 09. 2013 (výpomocný duchovní)

David Vopřada: 01. 08. 2012 - 31. 07. 2015 (výpomocný duchovní)

Jan Gerndt: 01. 07. 2014 - 31. 01. 2016 (rektor kostela sv. Jana N.ve Velké Chuchli)

Jan Gerndt: 01. 07. 2014 - 30. 09. 2018 (rektor kostela Panny Marie v Malé Chuchli)

Mariusz Kuźniar: 01. 10. 2015 - 30. 06. 2016 (výpomocný duchovní)

Jakub Jirovec OT: 01. 07. 2013  - 30. 06. 2022 (farní vikář)

Josef Ptáček: 01. 07. 2011 - 30. 06. 2030 (farář)

Jaromír Odrobiňák: od 01. 07. 2022 (výpomocný duchovní)

Tomáš Mrňávek: od 1. 1. 2023 (výpomocný duchovní)