knihovna

knihovna

Ve foyer Komunitního centra Krista Spasitele na Barrandově se nachází farní knihovna. Čtenáři zde najdou křesťanskou, především katolickou literaturu nejrůznějších žánrů – Bible, výklady víry, knihy o duchovním životě, životopisy svatých, eseje, ale i odbornou teologickou produkci. Knihovna je stále doplňována novými tituly, s nimiž se můžete seznámit při prodeji knih během Farní kávy každou 3. neděli v měsíci.

Knihovna je volně přístupná kdykoliv v otevírací době Komunitního centra a knihovnice Eva Fuchsová (e-mail: fuchsova@CentrumBarrandov.cz) ráda podá bližší informace o dostupných titulech.

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Knihovna Komunitního centra Krista Spasitele je volně přístupná a půjčování knih je založeno na důvěře. Knihy si můžete kdykoliv samostatně půjčit a vracet je na určené místo. Doba zápůjčky není omezená, ideální je však vrátit knihu do jednoho měsíce. Mějte na paměti, že kniha může posloužit i dalším čtenářům.

Půjčené knihy zapisujte do sešitu, který najdete „někde“ v regálech. Při vrácení knihy svůj záznam doplňte o datum vrácení.

Prosíme, knihy vždy vracejte na místo označené VRÁCENÉ KNIHY. Knihovnice knihy zpátky zařadí na jejich místo. Pokud chcete do knihy jen nahlédnout, vraťte ji prosím na STEJNÉ místo. Jestliže ji dáte jinam, už nikdy ji nenajdeme...

Pokud chcete knihovně Komunitního centra věnovat knihy, které se Vám už domů nevejdou, dodejte prosím nejprve seznam (autor, titul), abychom z nich mohli vybrat ty, které odpovídají koncepci knihovny. Děkujeme za pochopení.

 

ADOPCE KNIH NA DÁLKU 

Aby knihovna plnila svůj vzdělávací úkol, je třeba ji stále doplňovat zajímavými novými tituly, což je při současných cenách knih dost nákladné. Proto vyhlašujeme akci "Adopce knih na dálku": čtenář si může z nabízeného seznamu vybrat knihu, kterou chce "sponzorovat". Koupí si ji, odškrtne položku na seznamu a po přečtení si ji uložit ve farní knihovně, aby mu doma nezabírala místo a mohla sloužit dalším čtenářům. Seznam aktuálních titulů k adopci bude otevřen v září.

SEZNAM je ZDE