Chci přispět

Chci přispět

Finanční dary je možné zasílat na náš bankovní účet:

číslo hlavního účtu farnosti: 7771177711/0100 (Komerční banka, a. s.)

číslo provozního účtu kostela a komunitního centra Krista Spasitele: 131-1120340207/0100 (placení nájmů apod.)


Velice děkujeme za Vaše příspěvky, které slouží:

– na dokončení stavby a okolí kostela Krista Spasitele na Barrandově

– na hrazení provozních nákladů fary na Zlíchově, komunitního centra na Barrandově a našich kostelů (Zlíchov, Barrandov, Jinonice, Velká Chuchle) – elektřina, voda, plyn, údržba, opravy, pojištění budov, revize, zabezpečovací zařízení, ...

– na hrazení provozních nákladů farnosti (bohoslužebné předměty, pomůcky pro výuku náboženství, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, internet, …)

– na pokrytí mzdových nákladů (zvláště se jedná o plat pastorační asistentky - katechetky a ředitelky komunitního centra na Barrandově)

– na další rozvoj našich aktivit


Pokud nám pošlete o svém daru informaci, rádi Vám vystavíme potvrzení pro účely snížení základu daně.

Podle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8) lze od základu daně v případě fyzické osoby odečíst hodnotu darů poskytnuté církvím až do výše 10 % základu daně, v případě právnické osoby až do výše 5 % základu daně.