Farní káva

Farní káva

Každou 3. neděli v měsící po dopolední mši svaté v kostele Krista Spasitele na Barrandově se farnost schází na "farní kávu" v komunitním centru. Setkávají a poznávají se zde farníci mezi sebou i s nově příchozími, mají příležitost promluvit si neformálně s knězem a ochutnat domácí moučníky (případně si vyměnit recepty). Občerstvení a obsluhu zajišťuje společenství Modlitby matek. Děti si mohou pohrát v dětském koutku, občas dojde i na tanec :-). Ve foyer se prodávají nové knihy a knihovnice ráda podá informace i o těch starých, které jsou k dispozici ve farní knihovně. Každý je srdečně vítán.

Každou 1. neděli v měsíci se podává farní káva na zlíchovské faře, po mši sv. v 8:30 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba.