společenství

společenství

  • Modlitební společenství Jana Pavla II. Každé 2. a 4. úterý v měsíci: Společenství Jana Pavla II. navazující na mši svatou v 18:00 a následnou adoraci do 19:30. Poté setkání nad Písmem, modlitby chvály, díků, proseb. Kontakt MFlodr@seznam.cz
  • Růžencové společenství Každé pondělí  v 18:00 v kostele Krista Spasitele. Jednou za měsíc mše svatá s možností svaté zpovědi.
  • Společenství mužů. Uzavřené společenství, scházející se jednou za 14 dní v úterý večer. Kontakt hromek.tomas@seznam.cz
  • Modlitby matek. V naší farnosti se scházejí 4 skupinky (3 na Zlíchově a 1 na Barrandově). Kontakt prazska@modlitbymatek.cz
  • Společenství seniorů každý 1. a 3. pátek v měsíci v klubovně KC. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Sobotní rozjímání nad nedělními texty + modlitba růžence: každou sobotu od 15 hod. v kostele Krista Spasitele. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Kytary
  • Hudební skupinka
  • Skauti