svatba

svatba

Pokud plánujete přijmout svátost manželství v některém z našich kostelů, je třeba tento záměr projednat s knězem ptacek@knez.cz v dostatečném předstihu (cca 6 měsíců) Přípravu na manželství pořádá Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském nebo Rodinné centrum.

obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu
časté dotazy ohledně církevního sňatku
podrobný průběh obřadu
* zápis žádosti o církevní sňatek