Pastorační a ekonomická rada

Pastorační a ekonomická rada

Pastorační rada

* členové na základě ustanovení:

P. Mgr. Josef Ptáček, farář

P. Mgr. Jaromír Odrobiňák, výpomocný duchovní

P. ThLic. Mgr. Tomáš Mrňávek, PhD. D.S.E.O., výpomocný duchovní

Bc. Jan Šulc, trvalý jáhen, místopředseda Pastorační rady

Ing. Hana Tyrallová, ředitelka Komunitního centra Krista Spasitele

Bc. Milena Lisá, ředitelka Farní charity Praha Barrandov


* členové na základě voleb ve farnosti:

RNDr. Pavel Čížek, rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého, varhaník, zakladatel SW společnosti

Mgr. Radmila Habánová, katechetka a pastorační referentka

Mgr. Tomáš Hromek, LL.M., advokát

Eva Fuchsová, kostelnice, asistentka v sociálních službách

Ing. Michael Jirsa, učitel

Mirjam Kombercová, studentka


* členové na základě jmenování:

Ing. Vít Šorm, Ph.D., manažer

Mgr. Veronika Lásková, katechetka, překladatelka

Mgr. Monika Ettlerová, projektová manažerka, sekretářka Pastorační rady

Ing. Veronika Winklerová, jednatelka

Ing. Libor Galatík, výkonný ředitel

Milan Flodr, pastorační asistent

"Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farnosti a tím sloužila k větší slávě Boží."
(Stanovy Pastoračních rad Arcidiecéze pražské)Ekonomická rada

Mgr. Josef Ptáček

Ing. Vít Šorm PhDr.

RNDr. Pavel Čížek

Ing. Jaroslav Tupý

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.