Kronika farnosti

Kronika farnosti

Publikujeme unikátní dílo - kopii kroniky, která zachycuje život naší farnosti v předválečném a válečném období.
Najdeme zde autentické historické záznamy z radostných, ale i těžkých období nejenom farnosti, ale celého regionu.

Můžeme vzpomenout na povodeň v Hlubočepích, vykradení zlíchovského kostela, slavné první svaté přijímání, promítání filmu "Sv. Václav, kníže míru" v restauraci "U Velasů", otevření plaveckého stadionu pod Barrandovem, ustanovení tzv. protektora za II. světové války a velké množství dobových fotografií.

 

Kronika zlíchovské farnosti - strana č. 001 až 090

Kronika zlíchovské farnosti - strana č. 091 až 180

Kronika zlíchovské farnosti - strana č. 181 až 282