Pravidelné v postní době: každé postní úterý na Barrandově v 17:15 a každou postní neděli v Jinonicích v 15:30 

V pátek 22. 3. po mši svaté na Zlíchově křížová cesta pro muže: Prokopským údolím ke sv. Vavřinci.

Na Květnou neděli 24. 3. v 17:30 mimořádná křížová cesta v kostele Krista Spasitele za doprovodu naší kytarové skupinky

Na Velký pátek 9:30 na Barrandově venkovní křížová cesta pro děti (sraz před kostelem), v 15:00 na Petříně (sraz u 1. zastavení), v 15:00 v Jinonicích u sv. Vavřince.