V neděli 11. 2. si budeme připomínat 166. výročí prvního zjevení Panny Marie v Lurdech a v té souvislosti budeme vzpomínat na všechny nemocné, jimž Panna Maria vyprošuje uzdravení a útěchu. V našich kostelích bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných a svátost smíření:

V úterý  6. 2. při mši svaté na Barrandově v 18:00 (před ní možnost svátosti smíření)

V neděli 11. 2. při mši svaté v Jinonicích v 16:00 (před ní možnost svátosti smíření)

Podmínkou přijetí svátosti pomazání nemocných je výrazné zhoršení zdravotního stavu v nemoci nebo ve stáří.