Úkolem výtvarníka, kterého nyní hledáme, bude vytvořit křížovou cestu pro prostor kostela Krista Spasitele, která bude svébytným, originálním dílem a současně prvkem, který vplyne do celku kostela a nebude na sebe strhávat pozornost, která by mu nepříslušela.

Součástí moderně pojaté stavby kostela Krista Spasitele je i výtvarná výzdoba interiéru, která odpovídá jak liturgickým požadavkům, tak církevní ikonografii, a ve své jednoduchosti též klade důraz na zasvěcení kostela Kristu Spasiteli.
Představa a záměr farnosti je, aby všechny výtvarné objekty spolu navzájem komunikovaly, aby tvořily jeden logický celek se svébytným příběhem a aby nebyly pouhou dekorací. Aby pro věřící celý prostor kostela (včetně jeho výtvarných děl) byl pozváním k modlitbě a ke slavení liturgie, pro hledající, aby byl místem k zastavení, k vnímání krásy a k tušení Boží přítomnosti.

Zadání:
Pro křížovou cestu je od počátečního architektonického návrhu kostela počítáno s jejím umístěním na severní stěně hlavní chrámové lodi. Vlastní plocha je určena nikou ve stěně o rozměrech délce 8,72 m a výšce 3,2 m. Do této niky by měla být křížová cesta umístěna.
Další nespecifikujeme. Může jít jak o klasickou sérii obrazů, reliéfů a podobně, tak o celistvě pojednanou plochu. Počet i obsah zastavení rovněž může a nemusí být obvyklých čtrnáct.
Prohlídka místa plnění, konzultace:
Očekáváme a vítáme prohlídku místa plnění a případně osobní rozhovor. Termín prohlídky místa plnění není stanoven, v této záležitosti se obracejte na pracovní tým farnosti pro realizaci křížové cesty. Kostel je rovněž volně přístupný při pravidelných bohoslužbách, neděle 10:00 až 12:00 hod a 18:00 až 19:30 hod, úterý 17:30 až 19:45 hod, čtvrtek 8:00 až 9:30 hod. Také každou sobotu a neděli od 14:00 do 16:00 je kostel otevřen k modlitbě či prohlídce.

Harmonogram:
V první fázi očekáváme předložení vašeho návrhu křížové cesty.
Dále je možné přiložit ukázky případných vlastních děl obdobného charakteru, ať už co do obsahu nebo co do zamýšlené techniky.
Podle počtu návrhů, které obdržíme, budeme informovat o dalších fázích tohoto projektu.
Návrhy prosíme doručte do 29. března roku 2024 buď osobně nebo mailem pracovnímu týmu farnosti pro realizaci křížové cesty nebo poštou na doručovací adresu farnosti k rukám Mgr. Radmily Habánové. Děkujeme.

Doplňující informace:
Veškeré náklady spojené s přípravou a vyhotovením návrhu nese nabízející samostatně.
Výběr návrhu k realizaci je zcela na investorovi. Může odmítnout všechny návrhy.

Zadání je veřejné. Kdokoli může dodat svůj návrh nebo oslovit vhodného umělce a předat mu kontakty na realizační tým.

Pracovní tým farnosti pro realizaci křížové cesty

Mgr. Radmila Habánová, habanova@centrumbarrandov.cz, mobil 603 872 524
Bc. Jan Šulc, mail jahen.jan@centrumbarrandov.cz, mobil 605 203 341
RNDr. Pavel Čížek, mail cizek@oksystem.cz, mobil 602 311 587
Farář: P. Mgr. Josef Ptáček, mail ptacek@knez.cz, mobil 606 790 790