Každé adventní pondělí v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově v 6:45 se koná rorátní mše svatá. Všechny ostatní pravidelné mše v našich kostelích budou s rorátními zpěvy.