Ve středu 8. 11. v 11:00 v kostele zazní varhanní koncert z cyklu Andělská matiné. Na varhany zahraje Linda Sítková. Vstup volný. V 19:00 pak koncert žáků varhanního oddělení Pražské konzervatoře. Zazní skladby J. S. Bacha, D. Buxtehuda, R Regera, P. Ebena aj. Vstupné dobrovolné.