Doprovázejme je svou modlitbou a příkladem života, který je živen eucharistií.