Slouží  P. František Hylmar, SJ, P. Edward Walczyk a případně další kněží.