Přehled mimořádných bohoslužeb během Velikonoc 2023

 

 

kostel / datum

6. 4.

Zelený čtvrtek

7. 4.

Velký pátek

8. 4.

Bílá sobota

9. 4.

Neděle Zmrtvýchvstání

10. 4.

Pondělí Velikonoční

Krista Spasitele, Barrandov

14.00–16.30

v komunitním centru program

 pro děti

 

18.00

18.00

 

14.00–16.00

otevřený kostel

 

 

20.00

10.30 

(liturgii předsedá otec biskup V. Malý)

14.00–16.00

otevřený kostel

 

18.30

---

Sv. Filipa a Jakuba, Zlíchov

---

----

---

08.30

10.00

Sv. Vavřince, Jinonice

 

15.00

křížová cesta

 

 

16.00

---

 

 

Na Velký pátek (7. dubna 2023) se uskuteční dvě venkovní křížové cesty: 

  • křížová cesta pro děti – sraz v 09.30 před kostelem Krista Spasitele na Barrandově
  • křížová cesta na Petříně ­– sraz v 15.00 u prvního zastavení

V ostatní dny se bohoslužby konají podle pravidelného programu.