V první části večera se společně zamýšlíme nad důležitými pojmy, které se objevují v mešním kánonu, hledáme jejich biblický základ a duchovní smysl. Poté se modlíme nad slovem Písma na stejné téma. Aktuální program sledujte v kalendáři.