Chcete přispět naší farní charitě? Existuje několik možností:

  • – 15. 1. budete v ulicích Barrandova a Zlíchova potkávat koledníky s kasičkami označenými logem České katolické charity.
  • Přispět můžete také do kasičky v kostele během bohoslužeb na Zlíchově i na Barrandově.
  • Další možnosti je platba přes QR kód od 1. do 31. ledna 2023.
  • Od 1. ledna do 30. dubna bude k dispozici také online kasička pro  bezhotovostní převod peněz.

Číslo účtu Tříkrálové sbírky: 66008822/0800

variabilní symbol Farní charity Praha–Hlubočepy:  777910023

Děkujeme za vaši štědrost!