Středa 28. 6. v 19:30 v klubovně KC 

poslední příležitost v tomto školním roce dozvědět se něco o byzantské liturgii