V prosinci jsme měli poprvé možnost účastnit se v naší farnosti liturgie Jana Zlatoústého a jsme rádi, že díky otci Tomášovi Mrňávkovi ji můžeme v kostele sv. Filipa a Jakuba slavit častěji. Respekt k posvátnému Tajemství je zde vyjadřován zpěvem, krásou liturgie a bohatými symboly, které berou v úvahu, že člověk není jen rozumový tvor, ale má také smyslovou a emoční složku. Přijďte se nadechnout i druhou stranou plic!